Kategorier
Privatekonomi

The Elements of Investing

Det finns en ganska bra anledning till att jag, sent omsider, börjat läsa ekonomiböcker. Den ganska bra anledningen är att jag inom ganska snar framtid kommer att vara skuldfri och detta innebär att jag vill tillägna mig lite kunskap från pålitliga källor vad gäller investering. Som jag skrev för ett tag sedan köpte jag två böcker som jag fram tills igår inte hunnit läsa igenom. Men eftersom jag är sjukskriven för tillfället så placerade jag mig igår i solstolen och läste ut den ena av de två, The elements of investing, av Ellis/Malkiel. Jag har valt att recensera utvalda delar i boken vilka jag tyckte var mest intressanta och lärorika. Alltså finns det gott om läsning i boken, som jag i denna recension inte berör.

The elements of investing

Trots att boken är på engelska är den väldigt lätt att förstå. Jag kan lätt avskräckas av böcker som är skrivna på ett onödigt komplicerat språk, av ingen anledning alls. Boken har ett riktigt trevligt och pedogogiskt upplägg och svävar inte iväg utan håller sig inom kapitlens ramar. Jag själv, som lätt svävar iväg i tankarna när jag läser böcker, uppskattar att varje sida har kapitlets titel i headern. Det gör att man utan problem kan drömma sig bort en smula och sedan lätt komma in i texten igen och veta vad man läser om. Liksom jag själv i min vardag, följer författarna Albert Einsteins devis; ”everything should be made as simple as possible, but not simpler”.

Written with every investor in mind, this short, straight-talking book skillfully offers a set of simple, yet powerful thoughts on how to avoid Mr. Market and his ”loser’s game” and instead enjoy the ”winner’s game” approach to investing. All the investment rules and principles you need to know are here – with clear advice on how to follow them.

Kärnan

Kärnan i boken är att man inte ska försöka sig på att slå börsen. Av alla aktivt förvaltade fonder i världen de senaste 20 åren har hela 73% fått se sig ”besegrade” av S&P 500 Index. Vad betyder detta för oss vanliga dödliga? Jo, att aktivt förvaltade fonder väldigt sällan går bättre än börsen. Och de som går bättre har förvaltningsavgifter som ändå gör att de kanske inte alls slår börsen. Lösningen? Följ börsen! Författarna visar att ett genomsnitt av de aktivt förvaltade fonderna har fått se sig slagna med 1,34% de senaste 20 åren vid jämförelse med indexet S&P 500. Avgifter, någon?

Malkiel/Ellis är förespråkare av breda indexfonder och dessa fonder har alltså som mål att följa ett särskilt index. En svensk indexfond som har fått stor uppmärksamhet är Avanza Zero. Avanza Zero är en passivt förvaltad indexfond som har som mål att följa utvecklingen i de 30 mest handelsomsatta bolagen på stockholmsbörsen och följer alltså den svenska börsen. En indexfond har alltså inte som mål att slå börsen, utan efterlikna den. Nu är dock Avanza Zero ett ganska dåligt exempel på en fond som Ellis/Malkiel skulle rekommendera, eftersom Avanza Zero inte är en bred indexfond. En bred indexfond placerar inte i 30 bolag på Stockholmsbörsen, utan istället globalt inom flera olika marknader och i mängder av olika bolag, både små och stora. Avanza Zero är för all del inte en dålig investering i en diversifierad portfölj, eftersom den ändå är en indexfond och på grund av att den är helt avgiftsfri.

Diversifiera

Att enbart köpa ett bolag, en aktie, eller en smal fond innebär en större risk för oss investerare. I boken tar författarna upp exemplet med sekreterare på Enron, som av lojalitet till företaget investerade allt hon ägde i detsamma. 3 miljoner dollar och hon såg fram emot att gå i pension om ett år. Som vi alla vet så sket det sig ordentligt för Enron och framförallt för sekreteraren som inte bara miste alla sitt livs besparingar utan även sitt jobb. Ellis och Malkiel förespråkar att man sprider ut riskerna. Trots att detta tycks vara en självklarhet finns det fortfarande många som lägger sitt livs besparingar i enbart ett par få bolag i tron om att dessa är osårbara, eller på grund av lojalitet. Kan ett företag som Enron gå i graven kan vilket företag som helst göra det. Enron var USA-börsens gullegris eftersom den tycktes kunna motstå allt och gick spikrakt mot toppen. Och som sagt, vi vet alla vad som hände sen.

… we recommend that the fund you choose have a mandate of broad diversification and hold securities in a wide spectrum of companies spanning all the major industries.

Ellis och Malkiel beskriver sedan varför det är så viktigt att sprida ut sina investeringar över längre tidsperioder. Just den här delen av boken tycker jag var synnerligen intressant och lärorik, eftersom jag dels lärde mig något jag inte visste tidigare och dels för att jag själv ämnar att göra mindre investeringar under lång tid framöver.

En teknik som i vissa lägen förespråkas kallas ”dollar-cost averaging”. Begreppet innebär att man bygger upp sina investeringar genom konsekventa köp månad för månad, istället för att gå in med en större mängd, ”lump sum”, vid samma tillfälle.

Jag tror de flesta redan är medvetna om att det kan vara dumt att göra en investering på ett stort belopp vid en och samma tidpunkt, eftersom börsen dagen efter, eller året efter, kan rasa kraftigt. Självklart skulle börsen rasa även vid konsekventa, mindre investeringar, men den negativa påverkan av dina tillgångar skulle minskas avsevärt – eller hör och häpna – även bli en vinst när börsen återhämtat sig. Det enda tillfället det är mer lönsamt att göra en stor investering istället för många små, är när börsen kommer stiga. Men ingen kan förutspå hur börsen kommer att utvecklas och därför bör en investerare alltid använda sig av dollar-cost averaging, menar författarna. Genom att använda dollar-cost averaging kan en investering faktiskt bli mer gynnsam vid en instabil börskurs som svänger upp och ner och som i slutändan landar på ursprungskursen, än vid en börs som enbart stiger år efter år.

Låt mig exemplifiera genom följande citat från boken och även den tillhörande bilden:

With dollar-cost averaging, investors can actually come out better in a market where prices are volatile and end up exactly where they started than in a market where prices rise steadily year after year. Suppose that all investments are made in a broad stock market index fund and that $1000 is invested each year over a five-year period. Now let’s consider two scenarios: In the first scenario, the stock market is very volatile, declining sharply after the program i commenced and ending exactly where it started. In the second scenario, the stock market rises each year after the program begins. Before we look at the numbers, ask yourself under which scenario the investor is likely to do better. We bet that almost everybody would expect to have better investment results in the situation where the market goes straight up. Now let’s look at the numbers.

The table on page 63 (bilden nedan) assumes that $1000 is invested each year. In scenario one, the market falls immediately after the investment program begins; then it rises sharply and finally falls again, ending, in year five, exactly where it began. In scenario two, the market rises continuously and ends up 40 percent higher at the end of the period. While a total of exactly $5000 is invested in both cases, the investor in the volatile market ends up with $6048 – a nice return of $1048 – even though the stock market ended exactly where it started. In the scenario where the market rose each year and ended up 40 percent from where it began, the investor’s final stake is only $5915.

För mig, som varken är något mattegeni eller särskilt kunnig inom ekonomi var detta väldigt intressant och lärorikt. Såhär i efterhand är det väldigt lätt att förstå att man i fall ett, på en ostabil marknad, helt enkelt köpte fler andelar till bättre pris. I fall två fick man färre andelar till högre pris. Enkelt men genialt.

Tillägg 2014-09-19: Vanguard anser att lump sum investing i många fall är fördelaktigare än dollar cost averaging

Enkla misstag

Ett kapitel tillägnas åt enkla misstag investerare ständigt begår. Jag ska försöka hålla mig kort eftersom den här recensionen fick avsevärt mycket mer kött på benen än vad det var tänkt.

Författarna vill få läsaren att inse att följande misstag kan vara ödestigra.

 • För stor självsäkerhet. De flesta människor har för dålig självinsikt. Till exempel tror majoriten av människor att de är duktigare på att köra bil än grannen. Och så är det inom de flesta områden i livet, även investeringar. Liksom en tennisspelare som konsekvent slår in bollen på motståndarens sida på samma sätt, match efter match, har större chans att vinna än spelaren som spelar på chans och är ojämn, har en konsekvent investerare som följer sin plan större chans att lyckas än en som rycks med känslomässigt och satsar alltför mycket pengar i vad man tror är oövervinnerliga marknader. IT-bubblan är ett exempel där självsäkra investerare gjorde misstaget att förlora stora delar av sina tillgångar. Ständigt återkommer författarna till det faktum att det helt omöjligt att förutspå hur börsen kommer att utvecklas.

As an investor, what should you do about forecasts – forecasts of the stock market, forecasts of interest rates, forecasts of the economy? Answer: Nothing. You can save time, anxiety, and money by ignoring all market forecasts.

 • Sälj högt och köp lågt. De flesta gör tvärt om.
 • Akta dig för avgifter

KISS Investing

Ellis/Malkiel avslutar boken med en liten sammanfattning, KISS investing (Keep It Simple, Sweetheart). För lyckade investeringar bör gemene man hålla sig inom följande ramar:

 1. Spara konsekvent och i en jämn ström
 2. Använd företags- och statssponsrade pensionslösningar
 3. Diversifiera brett genom att spara i indexfonder med låga avgifter
 4. Balansera dina besparingar. Har man satt upp ett mål att spara 90% i aktiefonder och 10% i aktieindexobligationer så bör man årligen balansera investeringarna så att man inte helt plötsligt har 95% fonder och 5% obligationer.
 5. Sätt upp en plan och följ den – år efter år. Ignorera börsens svängningar. Fokusera långsiktigt.

Den Lyckliga Fiskarens dom

Jag önskar att jag själv hade läst den här boken när jag var 18 år. Och varje år efter det.

Jag ger boken 5 av 5 rödvita bullflöten i betyg.

Kategorier
Privatekonomi

Ett påsklov vid träbåtens sida

Ja här har man inte hunnit skriva på ett tag. Och det beror på att jag har spenderat hela mitt påsklov vid min båt. Det värsta jobbet är gjort, men mycket återstår. Rent ekonomiskt har det varit en smärre katastrof att utföra detta renoveringsarbete, men samtidigt har det varit en underbar upplevelse för kropp och själ. Förutom för mitt vänstra knä, som på grund av för mycket sliparbete, svällt upp och förvandlats till en handboll. Inflammation säger doktor. Sjukskrivning och förlorade intäkter säger jag…

Jag låter bilderna tala för sig själva. De vise männen med skägg och sydväst som förra sommaren förutspådde en vinter och vår med mycket hårt arbete fick sin profetia besannad!

Kategorier
Privatekonomi

Så får du koll på ditt pensionssparande

Det var inte mer än för ett halvår sedan som jag började sätta mig in i hur det här med pensionssparande fungerar. Innan dess hade jag helt enkelt inte brytt mig på grund av rädsla för att det ska vara för krångligt att förstå sig på alltihop. Det orangea kuvertet som dykt upp i brevlådan har i stort sett varje år gått raka vägen till pappersinsamlingen. Såhär ett halvår senare ångrar jag mig såklart, eftersom det egentligen inte alls är särskilt svårt att få ordning på sitt pensionssparande.

Tre olika delar

Pensionssparandet består av tre olika delar:

 • Allmän pension, som i sin tur är uppdelad i inkomstpension och premiepension. Den viktigaste delen här och den man själv kan styra över är premiepensionen.
 • Tjänstepension, de pengar som din arbetsgivare betalar in till ditt pensionssparande. Den här delen kan man också styra över. Exempel på avtalsområden är SAF-LO, KAP-KL, ITP och PA-03.
 • Privat pension, ditt eget privata pensionssparande.

Premiepensionen

För att få koll på premiepensionen går man helt enkelt in på pensionsmyndighetens hemsida och loggar in på ”mina sidor” med hjälp av sitt bankid. Har man inte gjort ett eget val om premiepensionen sparas pengarna i fondportföljen AP7 Såfa som även kallas soffliggarfonden. Lyckligtvis har AP7 Såfa gått fantastiskt bra sedan 2011, så det är inte alls någon katastrof om man inte gjort ett eget val för sin premiepension. Min egen fondportfölj för premiepensionen ser ut som följer (2014-09-05)

 • 80% SPP aktiefond global
 • 10% Länsförsäkringar fastighetsfond
 • 10% Spiltan

Tjänstepensionen

För att få koll på sin tjänstepension kan man gå in på minpension.se. Logga även här in med ditt bankid. Har man haft flera arbetsgivare så är det stor chans att tjänstepensionen är fördelad över flera olika pensionsinstitut. Hos mig ligger pengarna bundna hos AMF, Folksam och KPA pension. Själv håller jag på att flytta min tjänstepension till Avanza och det gör man genom att ringa till de olika pensionsinstituten och ber om hjälp.

Kategorier
Privatekonomi

Mars 2014, sammanfattning och crock-pot

Mars har varit en hygglig månad. Jag njuter av att dagarna blir både längre och ljusare. Min stora kärlek till fiske börjar vakna till liv, men ännu har jag inte gjort premiärturen. Det får bli några grader varmare först. En kär vän till mig, numera ett riktigt fullblodsfiskeproffs med allt vad det innebär av djupriggar, pulkor, flashers och annat oförståbart, sa en gång till mig att ”när knopparna brister, då är det dags att ge sig ut på fisketur”. Och jag brukar följa det lilla rådet, med ganska bra resultat dessutom. Nu har ju faktiskt knopparna kommit på buskar och träd, men ännu har de ett tag på sig att blomma ut.

Crock-pot

Jag har även passat på att bli ett år äldre. 32 år. Det är ruskigt vad tiden går fort… det känns som igår man stod där på skolgården med kulpåse i handen och var fullkomligt obekymrad. Nu är det väl inte så illa nu heller, men ibland längtar man tillbaka till den tid då allt bara handlade om att leka med kompisar och gå i skolan. Men man kanske förskönar den tiden en smula, vad vet jag.

Som vanligt ber jag släkt och vänner snällt att inte köpa massa presenter, ty jag behöver inga fler prylar. Dock gjorde jag ett undantag i år, eftersom jag vet att (1) Mamma köper alltid presenter oavsett och (2); jag har verkligen suktat efter en crock-pot det senaste året, men varit alltför snål för att köpa en. En crock-pot är alltså en slowcooker, en kastrull som ansluts till elnätet och tillagar mat på låg värme under lång tid. Eftersom jag oftast gör storkok och fryser in så passar detta tillagningssätt mig utmärkt. Jag brukar göra som så att jag på kvällen förbereder grytan, hackar grönsaker, putsar köttet, kryddar och gör hela paketet färdigt för tillagning. Jag slänger in grytan i kylen över natten och på morgonen sätter jag helt enkelt på crock-poten och låter den stå och laga min mat i åtta timmar medan jag är på jobbet. Är det någon som känner igen känslan av att komma hem från jobbet, trött, lite sur och inte ett dugg sugen på att laga mat? Det gör jag, men den känslan är no more. Jag kommer istället hem till ett väldoftande kök där grytan har stått och puttrat och gjort köttet overkligt mört och fint.

Nu tänker ni andra snåljåpar att det där måste ju resultera i en fet crock-pot-elräkning? Men enligt vad jag läst mig till på nätet så går det ungefär jämnt ut med att tillaga en vanlig standardrätt i ugnen i någon timme. Så inte ens där finns något ont att säga om crock-poten.

Nytt jobb, ny bostad?

En annan sak jag går och småmyser över just nu är att jag har ett nytt jobb på gång. Jag ska på intervju imorgon, torsdag 2 april. Jag arbetar i nuläget på landet, med allt vad det innebär av försvårade kommunikationer och jobbiga bensinkostnader. Om jag blir antagen till det jobb jag sökt, kommer jag istället arbeta i stan. Och då kommer jag definitivt inte bo kvar på landet, även om jag verkligen älskar lugnet och naturen.

Tankarna skenar iväg redan innan jobbet på något sätt är bärgat. Jag föreställer mig hösten 2014 sittandes i en mysig, liten, billig lägenhet i stan. Jag kommer såklart sälja min bil och bli medlem i en bilpool på en gång. Jag kommer kunna sälja min bil för runt 25000 (amorteringspengar!). Förhoppningsvis ger jobbet en liten löneförhöjning. Lite snabb huvudräkning säger att detta sammanlagt kommer ge klirr i kassan! Nu ska man dock inte misstolka detta, jag har inte sökt jobb av ekonomisk orsak utan helt enkelt för att jag vill jobba på stan och inte på landet.

Ekonomin i mars

Så, hur såg det ut rent ekonomiskt i mars månad? Jo det blev ett par nya sommardäck som sved lite i kassan. Dessutom åkte jag på att byta en tempgivare i bilen. Har jag nämnt att det är dyrt att äga och köra bil? Jag tycker ändå det känns stabilt och jag kan lägga en slant, 5000, på amortering trots däcken.

Läsvärt i mars

Financial independence – 23 years later. Av J. Collins.

A kick in the teeth guide to investing. Av Johnny Moneyseed.

Tiny and small houses can be found all over Europe.

Månadens höjdare

Statistic of future. Underbara Hans Rosling (skapare av gapminder.org). 58 minuter kvalitet som ger ståpäls. Se!

Månadens vill ha

Inget särskilt den här månaden. Det tackar vi för!