Aquaponics (akvaponik) Del 1 – Grunderna

*Uppdaterad 2014-11-08*

Mr Money Mustache publicerade för ett par veckor sedan ett fantastiskt intressant inlägg rörande aquaponics. Innan jag läste texten hade jag aldrig hört begreppet.

Vad är aquaponics?

Enligt wikipedia är aquaponics (eller akvaponik som det heter på svenska) “ett hållbart system för vattenbruk som kombinerar den traditionella akvakulturen (uppfödning av vattendjur såsom sniglar, fisk, kräftor och räkor i kar) med hydroponik (odling av växter i vatten) i en symbiotisk miljö”.

Artikeln av MMM beskrev storskalig akvaponic, alltså utomhusodling av både växter och vattendjur, med det slutgiltiga målet att kunna starta en verksamhet genom försäljning av både odlad fisk och odlade växter och grönsaker. Detta tilltalade mig, men eftersom jag varken har trädgård eller någon större lokal som står oanvänd så var detta ganska avlägset för egen del. Efter ytterligare forskning på nätet fick jag emellertid kunskap om att man kan hålla på med aquaponics även småskaligt för personligt bruk, inomhus.

I den enklaste formen av aquaponics inomhus utgår man från en behållare med vattenlevande djur, vanligtvis fisk. I denna behållare finns en cirkulationspump, som pumpar vatten från fiskbehållaren till ytterligare en behållare som används som odlingsbädd. Vattnet i odlingsbädden töms sedan tillbaka till fiskbehållaren i intervaller på cirka 15 minuter och cykeln börjar om. Växterna man odlar växter alltså inte i jord utan antingen direkt i vatten i odlingsbädden eller ibland i större media såsom exempelvis lecakulor eller grovt grus som vatten kan flöda fritt bland.

Det som för mig gör aquaponics så intressant är att fisken och växterna lever i symbios med varandra. Fiskarna matas precis som i ett vanligt akvarium och deras avföring hamnar som vanligt i vattnet. Det fiffiga med det hela är att det i odlingsbädden med tiden uppstår en flora bakterier med förmåga att bryta ned det giftiga i fiskarnas avföring och omvandla detta till näring för växterna. Och cykeln börjar om igen.

Bildkälla: aquaponicsandearth.org

Varför ska man lägga pengar på aquaponics?

Jag har blivit så pass intresserad av ämnet att jag bestämt mig för att bygga ett eget aquaponicssystem. Och för min egen del så gör jag detta näst intill uteslutande på grund av intresse. Jag älskar både växter och fiskar, samt har ett ständigt behov av att lära mig nya saker. Jag tycker också om att bygga och skapa med händerna. Och trots att det kostar en del att skaffa sig alla delar som krävs för ett fungerande system, så kan man trösta sig med att man kan odla en hel del ätbara växter i sin odlingslåda, och det är enbart utrymmet som begränsar hur mycket som kan odlas. Jag kommer odla sådana grönsaker som jag själv använder mycket i matlagningen såsom exempelvis chili, tomat, basilika och olika sallader. Självklart går det lika bra att odla blommor i aquaponics, men det ger ju så att säga ingen valuta för pengarna, mer än det kosmetiska! Gör man ett lite mer storskaligt system så kan man även odla ätbar fisk. Detta är såklart inget alternativ för mig just nu, men en vacker dag…

Bygga aquaponics inne

Eftersom jag bor i en liten etta så kommer jag bygga ett litet system för att lära mig om hur allting hänger ihop och fungerar. Aquaponics är en hel vetenskap och det finns drösvis med böcker skrivna i ämnet, men kort och gott så behöver man följande saker för att komma igång:

 • 1 behållare för fisk (exempelvis ett akvarium)
 • 1 behållare för växter
 • 1 “sump” kan behövas, beroende på vilken typ av system man bygger
 • 1 cirkulationspump
 • 1 vattentermometer
 • ett rörsystem för transport av vatten och tömning av vatten i odlingslådan. Tömningen görs med en så kallad “bell siphon” (det finns alternativa  lösningar, men de flesta tycks använda bell siphon)
 • Belysning för växterna
 • Ett paket för vattentester
 • Fisk
 • Växter
 • Olika kemikalier för justering av vattenvärden

Jag har inte hunnit längre i mitt eget bygge än att bestämma mig för utformningen av systemet, samt gjort beställningar på nätet av material jag kommer behöva. I kommande delar av serien kommer jag visa hur det går med bygget och till slut hur det går för växterna och fiskarna i det färdigbyggda skedet.

Vad gäller utformningen av systemet så valde jag mellan de populäraste varianterna:

System 1. Growbed överst, fisk underst

System 2. Fisk överst, growbed + sump (så kallat CHOP system, constant height one pump)

System 1 är det klart enklaste att bygga, så i början lutade det åt att jag skulle bygga ett sådant system. Wikihow har en bra DIY guide som visar hur man med hjälp av billiga prylar från IKEA kan bygga ett litet aquaponicssystem hemma. Men efter att noga ha övervägt fördelar och nackdelar har jag valt att bygga ett CHOP system, alltså system 2.

Anledningen till att jag väljer att bygga system 2 är först och främst att vattennivån i fiskbehållaren alltid håller en konstant nivå, vilket minskar fiskarnas stressnivåer. I system 1 kommer vattennivån hos fiskarna att stiga och sjunka när odlingsbädden töms/fylls på vatten. En annan fördel med system 2 är att det möjliggör fler än en odlingsbädd, systemet går alltså att bygga ut om behov uppstår. Dessutom slipper man i system 2 att ha pumpen i samma behållare som fiskarna, vilket möjliggör enklare rengöring utan att för den skull behöva störa fiskarna.

Nackdelen med system 2 är såklart att det innebär högre kostnader då man behöver mer material och dessutom en extra behållare, så kallad sump. Det blir lite mer skrymmande med system 2 i jämförelse med system 1.

Material

Tro mig, det tar väldigt lång tid att hitta exakt vilka delar som behövs och hur man ska utforma sitt system. Det finns mängder av lösningar, från enkelt till komplicerat. Jag vet fortfarande inte om mitt bygge och dess funktion kommer få ett lyckligt slut, men jag vill ändå redovisa vad jag köpt så att andra kan få tips om exempelvis återförsäljare, särskilt för rördragningen.

De största frågetecknen jag hade angående material var hur jag skulle bygga transporten av vatten, samt vilka typer av behållare jag skulle använda som odlingslåda, sump och fiskboende. En tumregel vid bygge av enklare aquaponics är att förhållandet i vattenmängd mellan fisk- och växtbehållare ska vara ungefär 1:1. En rekommenderad höjd på odlingslådan bör vara ungefär 12 inch, cirka 30 centimeter. Man vill självklart ha så stor odlingsbar yta som möjlig, så länge förhållandet 1:1 hålls. Fiskbehållaren kan således vara utformad hur som helst, så länge den rymmer ungefär lika stor volym som odlingsbädden.

Jag kommer använda mig av Granngårdens baljor som finns i 45-, 65- och 90-litersversioner med en höjd på 30 cm. En 90-liters rektangulär balja kommer agera odlingsbädd, en rund 90-liters blir fisktank och en rektangulär 45-liters kommer bli sump.

Rören jag kommer använda i bygget är av PVC och de beställdes från Biotedmarin.

Är ni intresserade av hur bygget framskrider så ska ni hålla ett öga på bloggen, del 2 i artikelserien kommer inom kort!  Fram till dess kan du inspireras av Aquaponicgardening på youtube samt läsa Guiderna på Japan Aquaponics.